Kontaktuppgifter

Karlebynejdens hembygdsförening i Helsinfors styrelse väljs på årsmötet för ett år i taget. För tillfället sitter följande personer i styrelsen:

  • Edvin Malmsten, ordförande  tel 0400-448 468

  • Mary Malmsten, sekreterare, tel 09-298 1299

  • Anita Bäck, kassör och medlemssekreterare 09-490012

  • Brita Bäck, tel 09-483 597

  • Torolf Lauren
  • Carl-Hugo Sundell, tel 09-483 243

  • Margareta Komonen, suppleant 019-654 105

  • Lena Boström suppleant

Konto: Ålandsbanken 660100-3862240

Medlemsavgiften är 8 euro per år och kan betalas direkt på kontot. Kom ihåg att uppge namn och adress!