- He finns int na surrogat för förstående, men he hjälper lite ti vara tyst. -

Karlebynejden är känd för sin munterhet och för sin humor. I många av dessa (även sanna) historier från Karlebynejden, är det många gånger grannstaden med dess invånare, som är föremål för historieberättandet. Historien känner också till personer, som varit verksamma eller har sina rötter i Karlebynejden - så pass kända att de blivit avbildade på penningsedlar. Nåja, det var ju ännu den tiden det fanns så kallade mommopengar. Nu är det bara broar och portar som gäller...

Karlebynejdens hembygdsförening i Helsingfors r.f. är en förening med målsättningen att samla till huvudstadregionen inflyttade eller boende personer, med rötterna i Gamlakarleby, Karleby, Kronoby, Nedervetil, Terjärv och Öja. Föreningen grundades år 1951 och har sålunda verkat i över 50 år. Idag har föreningen cirka 150 medlemmar. Medlemmarna sammankommer några gånger årligen till fester och evenemang, därtill ordnar föreningen ibland utfärder.